ΕΚΔΟΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ

ΕΚΔΟΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ

Η εμπειρία μας στον χώρο του επιμερισμού των εξόδων μίας πολυκατοικίας και η διάθεση μας θα γίνει εργαλείο βοηθείας σε κάθε  διαχειριστή που θα θέλει βοήθεια για την σωστή διαχείριση του κτιρίου και ειδικά στον χώρο της αυτονομίας.